Thông tin tuyển dụng

Chuyên mục: Tuyển dụng

Cần một đội ngũ cán bộ quản lý đột phá với cái “Tâm” luôn được thể hiện, sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo … chúng tôi luôn cùng nhau tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ khách hàng, nâng tầm uy tín để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Vì thế 2YOU luôn:

Coi trọng và đầu tư liên tục vào việc đào tạo các kỹ năng sống cũng như kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức kinh doanh giúp mọi thành viên trau dồi và hoàn thiện mình.

Công nhận và thưởng dựa trên kết quả làm việc, thái độ nhiệt tình và sự đóng góp của nhân viên vào sự thành công của công ty.