Tea

Chè xanh xào

Chè xanh là sản phẩm thu được trong quá trình chế biến không sử dụng hoạt tính của Men (Enzim). Hay nói cách khác đi khi sản xuất chè xanh, giai đoạn đầu của qui trình chế biến chúng ta phải đình chỉ ngay mọi hoạt tính của men (diệt men), chủ yếu là men oxy hóa như Poliphenoloxydaza, peroxydaza … những loại men này nếu không được đình chỉ ngay thì nó sẽ chuyển hóa tanin của chè thành sản phẩm màu. Sau đó trong quá trình chế biến chỉ dùng tác động cơ học, ẩm và nhiệt. Sản phẩm chè xanh có ngoại hình xoăn chắc màu xanh đen, nước pha màu xanh hơi vàng trong sáng, hương thơm tự nhiên, mạnh mùi cốm, vị chát đậm có hậu.Product Description

Chè xanh là sản phẩm thu được trong quá trình chế biến không sử dụng hoạt tính của Men (Enzim). Hay nói cách khác đi khi sản xuất chè xanh, giai đoạn đầu của qui trình chế biến chúng ta phải đình chỉ ngay mọi hoạt tính của men (diệt men), chủ yếu là men oxy hóa như Poliphenoloxydaza, peroxydaza … những loại men này nếu không được đình chỉ ngay thì nó sẽ chuyển hóa tanin của chè thành sản phẩm màu. Sau đó trong quá trình chế biến chỉ dùng tác động cơ học, ẩm và nhiệt. Sản phẩm chè xanh có ngoại hình xoăn chắc màu xanh đen, nước pha màu xanh hơi vàng trong sáng, hương thơm tự nhiên, mạnh mùi cốm, vị chát đậm có hậu.

Product Reviews
Write a Review
Vote: ( 0 )

Hãy đánh giá về sản phẩm này:

Username:
E-mail:

Về chúng tôi

Triết lý kinh doanh hướng tới khách hàng.

Tel: +84 2633 518 815

Phone: +84  909 300 808

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.hiyou.com.vn

Bộ sưu tập sản phẩm