Coffee

Chè Ô Long tứ quý

Nguyên liệu  -> Làm khô nước bề mặt (nếu có) -> Hong phơi -> Héo nhẹ -> Đảo rũ tạo hương  -> Lên men  ® Sao diệt men -> Vò chè  ->  Sấy nhẹ -> Định hình -> Sấy khô -> Phân loại  -> Đóng gói (hút chân không).Product Description

Nguyên liệu  -> Làm khô nước bề mặt (nếu có) -> Hong phơi -> Héo nhẹ -> Đảo rũ tạo hương  -> Lên men  ® Sao diệt men -> Vò chè  ->  Sấy nhẹ -> Định hình -> Sấy khô -> Phân loại  -> Đóng gói (hút chân không).

Product Reviews
Write a Review
Vote: ( 0 )

Hãy đánh giá về sản phẩm này:

Username:
E-mail:

Về chúng tôi

Triết lý kinh doanh hướng tới khách hàng.

Tel: +84 2633 518 815

Phone: +84  909 300 808

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.hiyou.com.vn

Bộ sưu tập sản phẩm